CHƯƠNG TRÌNHLUYỆN THI

TOEFL

TOEFL

Tổng quan

Kể từ năm 1964, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) đã được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá sinh viên không phải là người bản xứ quan tâm đến việc theo đuổi các nghiên cứu sau đại học và sau đại học tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và Anh.

Điểm TOEFL là cần thiết không chỉ cho mục đích nghiên cứu sau đại học mà còn là một phần của yêu cầu tuyển dụng nhân viên nước ngoài.

Chương trình học

 

Lớp chính khóa (8 giờ)

 Lớp 4:1 (4 giờ)

 

Lớp 1:1 ( 4 giờ)

Lớp tự chọn (3 giờ)

Lớp buổi sáng ( 1 giờ)

 

Lớp buổi tối (2 giờ)

   

Học phần TOEFL của PIA

Giới thiệu chương trình học

PIA bắt đầu chuẩn bị và nghiên cứu về các khóa học TOEFL từ năm 2008 và cuối cùng đã mở chương trình TOEFL riêng của mình.

Chương trình này nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên về kế hoạch đăng ký vào các chương trình sau đại học ở nước ngoài, đặc biệt là làm quen với tiếng Anh học thuật và chuyên nghiệp.

  • Trong trường hợp một học viên nộp đơn không thể vượt qua số điểm tối thiểu cho bất kỳ tiêu chuẩn nào, họ phải tiếp tục với khóa EFL

Nếu chỉ có 1 học sinh đủ điều kiện để ghi danh vào các lớp kiểm tra đủ tiêu chuẩn,  họ chỉ có  6 giờ học lớp 1 kèm 1. Tuy nhiên,  nếu có 2 học viên trong một nhóm, họ sẽ có 4 giờ của lớp 1 kèm 1 và 3 giờ của lớp 1 kèm 2.

  • Chúng tôi khuyến khích học sinh tham gia khóa học Power EFL trong ít nhất 8 đến 12 tuần trước khi học TOEFL.

Lịch học cho học phần TOEFL

Bảng dưới đây minh họa lịch trình của một học sinh học học phần TOEFL

 

TOEFL A

(Khóa cho người mới bắt đầu)

Khóa Power ESL 8 tuần

+TOEFL 8 tuần

TOEFL B

Mục tiêu: trên 45

TOEFL C

Mục tiêu: Trên 70

7:30 – 8:10

Lớp nghe tự chọn buổi sáng

8:20-17:10

-         8 giờ học chính khóa vào các ngày trong tuần.

-         4 giờ lớp 1:1

-         4 giờ lớp 4:1

( mỗi lớp học 50 phút)

18:30- 19:30

Ăn tối

Lớp tự học

20:00-21:00

Tất cả các học sinh ở cơ sở Chapis phải tham gia lớp học tự học tối.

KPS program

19:30-23:00

Chuyển đến mục chương trình KPS để xem thêm

Đây là giờ cho học sinh tự học buổi tối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *