CHƯƠNG TRÌNHEFL TỔNG QUÁT

PREMIUM EFL

PREMIUM EFL

Tổng quan: Chương trình này cung cấp bảy lớp học 1 kèm 1, có thể tùy chỉnh linh hoạt 100% đáp ứng nhu cầu đa dạng  sinh viên. Với sự hướng dẫn của chúng tôi, học sinh có thể tùy chỉnh chương trình học của mình dựa trên mục tiêu và nhu cầu của mình.

Chương trình học

 

Lớp học chính quy(7 giờ)

Lớp 1-1 (7 giờ)

   

Lớp tự chọn (3 giờ)

Lớp buổi sáng ( 1 giờ)

 

Lớp buổi tối (2 giờ bao gồm giờ tự học)

   

Giới thiệu chương trình học

  • Cách học và nhu cầu học tập của học sinh được ưu tiên.
  • Hơn 70 sách để lựa chọn dựa trên trình độ và nhu cầu của học sinh.
  • Học sinh có thể sử dụng giáo trình của mình cho lớp học và cung cấp cho nhà trường một bản sao.
  • Dành cho các học viên học ngắn hạn có mục đích đặc biệt như phỏng vấn việc làm, giao tiếp trong kinh doanh bằng tiếng Anh, trò chuyện với người bản địa, nhập cư, vào đại học ở Mỹ, Canada, Úc, và Anh, và nhiều hơn nữa.
  • Chứng chỉ được cung cấp dựa trên độ dài khóa học.

Lớp học

Giáo trình

Tập trung

Chú thích

Lớp 1

Reading adventure 1n1ure 1

Phát âm

Đây là mô hình lớp học mẫu. Cấu trúc lớp học sẽ khác nhau tùy thuộc vào khả năng, nhu cầu, sở thích học tập của học sinh mà các môn học có thể thay đổi.

Lớp 2

Point of view

Thảo luận

 

Lớp 3

Pattern Basic 1

Mẫu câu và cách diễn đạt

 

Lớp 4

Survival English

Hội thoại cơ bản

 

Lớp 5

Express it out

Từ vựng hữu ích

 

Lớp 6

Basic Tactics for Listening

Nghe

 

Lớp 7

Exploring Writing

Viết

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *