CHƯƠNG TRÌNHEFL TỔNG QUÁTLUYỆN THI

OPIc

OPIC

Tổng quan

Opic Proficiency Interview Computer (OPIc)

là bài kiểm tra Tiếng Anh dựa trên máy tính được ghi lại và gửi đến ACTFL làm máy chủ đánh giá và người làm bài kiểm tra.

Hiện tại, các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc như SAMSUNG, LG, CITI, HSBC yêu cầu điểm OPIc trong số các ứng cử viên.

Ngoài ra, điểm OPIc cũng có ích cho những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài kể từ khi tuyển dụng nhân viên, IL hoặc IM thường là điểm số tiêu chuẩn của các ứng viên.

Chương trình học

 

Lớp chính khóa (8 giờ)

 Lớp 4:1 (4 giờ)

 

Lớp 1:1 ( 4 giờ)

Lớp tự chọn (3 giờ)

Lớp buổi sáng ( 1 giờ)

 

Lớp buổi tối (2 giờ)

   

Tiêu chí đánh giá

Bảng dưới đây cho thấy một mẫu các tiêu chí được sử dụng trong việc đánh giá câu trả lời trong bài kiểm tra OPIc.

Nhiệm vụ và chức năng toàn cầu

Bối cảnh và nội dung

Tính chính xác

 Loại kiểm tra

Kỹ năng diễn đạt: trôi chảy và nhất quán

Sự liên kết và diễn đạt

Ngôn ngữ chính xác

Độ dài câu trả lời và cấu trúc câu

       

Giới thiệu chương trình học

  • Học phần OPIc của PIA là một sản phẩm của những khảo sát và thử nghiệm.
  • Các học phần EFL và OPIc của PIA được hợp nhất thành một học phần mạnh mẽ cung cấp cho người học tiếng Anh cơ hội cao hơn để có được điểm số mục tiêu và cải thiện kỹ năng nói của họ nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Trong trường hợp một học sinh không đạt yêu cầu điểm, học viên được khuyên nên tiếp tục với khóa học Power EFL.

Nếu chỉ có 1 học sinh đủ điều kiện để ghi danh vào các lớp kiểm tra đủ tiêu chuẩn,  họ chỉ có  6 giờ học lớp 1 kèm 1. Tuy nhiên,  nếu có 2 học viên trong một nhóm, họ sẽ có 4 giờ của lớp 1 kèm 1 và 3 giờ của lớp 1 kèm 2.

 3 bước được nhóm PIA Academic đưa ra

Chuẩn bị OPIc

OPIc A

OPIc B

Cho người mới bắt đầu

Power ESL 8 tuần + Học phần OPIc 4-8 tuần

 Mục tiêu: trên mức độ căn bản

Mục tiêu: cao hơn trung cấp

Mô tả cấp độ  OPIc  Proficiency (giống như trang web)

Người mới bắt đầu học

Học sinh có thể xây dựng các câu cơ bản sử dụng các từ và mẫu câu đơn giản. Họ thường phạm sai lầm về ngữ pháp và cách sử dụng từ vựng. Người bản xứ gặp khó khăn trong việc hiểu những gì người mới học nói, nhưng họ có thể hiểu một phần về một số từ. Học sinh ở trình độ Mới học có thể viết một bức thư đơn giản hoặc tin nhắn.

Trung cấp thấp

Học sinh có thể nói và viết các chủ đề quen thuộc và nhận xét ngắn. Thường sử dụng thì hiện tại. Sử dụng  phổ biến các cấu trúc cơ bản nhất, “Chủ ngữ+ động từ + Tân ngữ”.

Trung cấp trung

Thí sinh có thể viết bài luận chính thức nhưng đơn giản, và họ cũng có thể viết một bản tóm tắt và thư từ với việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu đa dạng , sử dụng chính xác tất cả các thì. Và bài luận có thể hiểu được bởi hầu hết người nói tiếng bản địa.

Lịch Mẫu của học phần OPIc

Bảng dưới đây minh hoạ lịch biểu điển hình của một học sinh ghi danh theo Lớp học phần OPIc.

 

 Khóa cho người mới bắt đầu

Khóa Power ESL +OPIc

OPIc A

Mục tiêu: trên mức căn bản

OPIc B

Mục tiêu: trên mức trung cấp trung 2

7:30 – 8:10

Lớp nghe tự chọn buổi sáng

8:20-17:10

-         8 giờ học chính khóa vào ngày trong tuần.

-         4 giờ lớp 1 kèm 1

-         4 giờ lớp 4:1

( Mỗi lớp học 50 phút)

18:30- 19:30

Ăn tối

Lớp tự học

20:00-21:00

Tất cả các học sinh trong khuôn viên khóa học nâng cao phải tham gia lớp học tự học tối.

KPS program

19:30-23:00

Chuyển đến mục chương trình KPS để xem thêm

Đây là giờ cho học sinh tự học buổi tối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *