CHƯƠNG TRÌNHEFL TỔNG QUÁT

Tiếng anh chuyên sâu

( Tiếng anh chuyên sâu)

Tổng quan

Chương trình EFL chuyên sâu, còn được gọi là "Spartan Speaking Plus", cung cấp 5 lớp học  1 kèm 1 làm tăng cơ hội cho học sinh nói tiếng Anh. Là chương trình chuyên sâu của Power EFL, cung cấp một chương trình học linh hoạt hơn. Chương trình này có thể  giúp học sinh có trình độ nâng cao thành thạo tiếng anh nhanh hơn trong một khoảng thời gian ngắn.

 Ngoài ra, sinh viên mới bắt đầu được tự do tập trung vào các cuốn sách họ học mà không có bất kỳ áp lực nào từ các kỳ thi và yêu cầu của trường. Khóa học  không có thời gian cụ thể và sinh viên có thể xem lại tất cả giáo trình mình đã học.

Chương trình học

 

Lớp học chính khóa (7 giờ)

Lớp 1-1 (5 giờ)

 

Lớp 4-1 (2 giờ)

Lớp tự chọn (3 giờ)

Lớp buổi sáng ( 1 giờ)

 

Lớp buổi tối (2 giờ)

   

Giới thiệu chương trình học

  • Khuyến khích người mới bắt đầu, người học nhanh, sinh viên ngắn hạn và sinh viên có nhu cầu đặc biệt
  • Mở rộng cơ hội để luyện nói chính xác và lưu loát thông qua lớp 1 kèm 1
  • Có nhiều thời gian để tự học hiệu quá (xem lại và làm chủ bài học)
  • Tăng mức độ tương tác với tiếng anh qua các lớp học 1 kèm 1
  • Chứng chỉ được cấp dựa trên độ dài khóa học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *