Cơ sở Cooyeesan

VĂN PHÒNG COOYEESAN

VĂN PHÒNG COOYEESAN

Cooyeesan là trụ sở chính của Pines International Academy. Vậy nên văn phòng chính cũng được đặt tại đây. Chúng tôi có Phòng nhân sự là nơi đào tạo giáo viên trước khi được nhận chính thức vào trường. Phòng kế toán chịu trách nhiệm các vấn đề về tài chính của công ty. Phòng Marketing sẽ tập trung vào các hoạt động , sự kiện của trường cả mảng online và offline. Văn phòng quản lý là nơi các đại diện sinh viên các nước xử lý các vấn đề hay thắc mắc của học viên. Văn phòng Online tập trung chủ yếu các công việc quản trị online của trường.

Văn phòng các quản lý sinh viên quốc tế

Phòng kế toán

Phòng nhân sự

PIA có rất nhiều phòng ban khác nhau nhưng tất cả mọi thành viên đều hỗ trợ lẫn nhau và hợp sức trở thành một đại gia đình vững mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *