Premium EFL

Premium EFL

PREMIUM EFL

Энэ сургалт нь 100% ганцаарчилсан сургалт бөгөөд өдөрт 7 цаг ганцаарчилсан хичээл орно. Суралцаж байгаа хүн өөрийн хүссэн сэдэв болон талбар дээр анхаарч сурах боломжтой.

СУРГАЛТЫН ЦАГ

Тогтмол Орох Хичээл (7 цаг)

Ганцаарчилсан 7 цаг

Нэмэлт Анги
Өглөө 1 цаг
ОРОЙ 2 цаг

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

* Сурагчийн хүссэн сэдэв болон хэв маягт зориулж ажиллахад уян хатан нөхцөлтэй
* Түвшин болон оюутны хүсэлтээс хамаарч 70 гаруй гарын авлага дундаас сонгон суралцах боломжтой
* Сурагч өөрийн гарын авлага болон материалаа бүрдүүлэн сурч болно
* Богино хугацаанд үр дүнтэй сурах, ажлын ярилцлаганд бэлдэж байгаа, бизнес хэлэлцээрт бэлдэж байгаа, цагаачлалын албаны шугамаар болон АНУ, Австрали, Англи улсуудад суралцах гэж байгаа гэх мэт хүмүүст илүү тохирсон боломжит сургалт
* Сургалтын хугацаанаас хамаарч сертификат олгоно