Intensive EFL

Intensive EFL

INTENSIVE EFL

INTENSIVE EFL сургалт нь Sparta Speaking Plus гэж илүү танигдсан бөгөөд өдөр бүр 5 цаг ганцаарчилсан хичээл орно. Ингэснээрээ таны ярианы чадвар илүү дээшлэх боломжтой. Энэ нь POWER EFL сургалтаас үүсэлтэй илүү уян хатан сургалт учраас гүнзгийрүүлсэн шатны сурагчдад богино хугацаанд илүү үр дүнтэй сурах боломжийг олгодогоороо давуу талтай. Өөрөөр хэлбэл анхан шатны түвшиний оюутан шалгалтын дүнгээс хамаарахгүй хүссэн гарын авлага дээрээ ажиллах боломжтой.

СУРГАЛТЫН ЦАГ

Тогтмол Орох Хичээл (7 цаг)

Ганцаарчилсан 5 цаг, Групп Анги 2 цаг

Нэмэлт Анги
Өглөө 1 цаг
ОРОЙ 2 цаг

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ
* Анхан шатны, богино хугацаанд сурах болон ямар нэгэн талбар дээр төвлөрч суралцах сонирхолтой оюутанд илүү зөвлөхүйц сургалт
* Нэмэлт ганцаарчилсан цагийн үр дүнд ярианы чадвар сайжрах илүү боломжтой
* Өөрөө бие даан давтлага хийх сул цаг илүү
* Илүү эрчимжүүлсэн ганцаарчилсан анги
* Сургалтын хугацаанаас хамаарч сертификат олгоно