CYS Campus

ФИТНЕСС (Gym)

 

CAMPUS 1 (Cooyeesan)

 

 

Dormitories

 

 

Classrooms

 

 

Cafeteria

 

 

Recreational Areas

 

 

Offices

 

 

Clinic

 

 

Laundry

 

 

Pure Gold (Supermarket)

 

 

Library

 

 

CAMPUS 2 (Chapis)

 

 

Hotel Accommodation

 

 

Cafeteria

 

 

Lounge

 

 

Clinic

 

 

Mini store

 

 

Recreational Area

 

 

Library

 

 

E-library

 

 

Gym

 

 

VIDEOS

 

COOYEESAN SHAPE-UP GYM

Та сурахын хажуугаар эрүүл чийрэг байхыг хүсэж байгаа бол 3 давхарт байрлах Shape-Up фитнесст хичээллэх боломжтой. Дэлхийн боксийн хөнгөн жингийн 8 удаагийн аврага Manny Paquiao энэ фитнесст бэлтгэлээ хийдэг.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *