ТАНИЛЦУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА

PINES INTERNATIONAL ACADEMY нь Филиппин Улсын Техникийн Боловсрол болон Тусгай Мэргэжлийн Газар буюу TESDA-с  зөвшөөрөгдсөн, 15 гаруй жил тасралтгүй  үйл ажиллагаа явуулж байгаа туршлагатай сургууль юм.  English Language Leаrners (ELL) буюу Англи хэлийг сурч буй хүмүүст анхан, дунд, гүнзгий шатны 1-10 хүртэлх шатлалтай сургалтуудыг явуулахаас гадна TOEFL, IELTS-ийн сургалтуудыг явуулдаг.

Монгол, Солонгос, Япон, Хятад, Тайвань, Вьетнам зэрэг орнуудаас 200-350 оюутан нэг дор хүлээн авах хүчин чадалтай PINES INTERNATIONAL ACADEMY нь Англи хэлийг сурахаар ирсэн гадаад оюутнуудадаас түвшин тогтоох тусгай шалгалт авдаг бөгөөд  шалгалтын үр дүнд үндэслэн тусгай хөтөлбөрийн  дагуу оюутнуудад  тохирсон програмаар  ангиудад хувиарлан сургалт явуулдаг.

 

If you desire to have a quality English education then Pines is the best choice for you. Studying English with us will help you improve your English skills.

Pines International Academy нь зөвхөн гадаад зах зээл рүү хандан ажиллахаас гадна Филиппин улсынхаа  боловсролын салбарт анхаарал хандуулж ирсэн. Англи хэлний олимпиад буюу ESLympics-г Багио хотын дээд сургуулиудын дунд 9 дэхь жилдээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2017 онд уг тэмцээн нь хүрээгээ тэлж Багио хотын даргын захирамжын дагуу 10 жилийн хүүхдүүдийг уг олимпиадад хамааруулах болсон.

If you desire to have a quality English education then Pines is the best choice for you. Studying English with us will help you improve your English skills.

Эндээс харвал Pines International Academy нь EFL(Англи хэлийг 2 дахь хэл болгон үзэж байгаа хүмүүст зориулсан хөтөлбөр) салбартаа аль хэдийн байр сууриа олж авч чаджээ...

If you desire to have a quality English education then Pines is the best choice for you. Studying English with us will help you improve your English skills.

PINES INTERNATIONAL ACADEMY нэрийг та сонсоод ЧАНАРТАЙ АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ гэж ойлгож болно.