Сургалтын Төлбөр

Филиппин улсад ирэхээс өмнө төлөгдөх төлбөрүүд.
Бүртгэлийн хураамж 150 Ам.Доллар.

Сургалтын Төлбөр

Анги Төлбөр (Ам.Доллараар)
Сургалтын Төлбөр Power ESL (4)  $               700
Intensive ESL (5)  $               780
Premium ESL 7  $               880
Pre TM (Toeic Toefl Ielts)  $               750
Test Module (All)-Chapis  $               800
Байр Хоолны Төлбөр  4 хүний өрөө   $               450
3 хүний өрөө  $               550
2 хүний өрөө  $               650
1 хүний өрөө  $               850

Сургууль дээр ирсэний дараа төлөх төлбөрүүд.

 • Бусад зардал:
  (Филиппин Песо 1ам.доллар=51 Филиппин Песо)

  Үнэ  Тайлбар
  SSP 6300 Песо Сурах тусгай зөвшөөрөл
  ACR I-Card 3300 Песо Филиппин улсад оршин суугаа гадаад иргэдийн түр зуурын үнэмлэх
  Виз Сунгалт 8 Долоо хоног: 3440 Песо
  12 Долоо хоног: 4710 Песо
  16 Долоо хоног: 2740 Песо
  20 Долоо хоног: 2740 Песо
  24 Долоо хоног: 2740 Песо
  Монголчууд Филиппин улс уруу 30 хоног визгүй зорчих эрхтэй ба түүнээс дээш хугацаагаар амьдрах тохиолдолд виз дуусахаас өмнө 3 ажлын өдрийн өмнө сунгуулах ёстой.
  Дотуур Байрны Барьцаа 3000 Песо Сургалт дуусахад буцааж олгоно.
  Тог ба Усны Төлбөр Дунджаар 1000 Песо 30 хоногийн дундаж хэрэглээ 1000 Песо ба хэрэглээнээс хамааран илүү гарах тохиолдол бий. Хэрэв бага гарсан бол зөрүүг буцааж олгоно.
  Хувцас Угаалга Үнэгүй Сард 10Кг үнэгүй угаалгах эрхтэй
  Сурах Бичиг Дунджаар 1000 Песо  Түвшнээс хамаарч үнэ өөрчлөгдөнө

  Сургалтын төлбөртэй холбоотой илүү мэдээллийг та pinesmongolia@gmail.com, pinestalking@gmail.com хаягаар холбогдож авна уу.

  * SSP
  Филиппин улсад гадаад оюутнууд суралцах эрхтэй ба Филиппин Улсын Цагаачлалын Газраас SSP(сурах тусгай зөвшөөрөл) заавал авах ёстой. Энэ зөвшөөрлийг нэг удаа авах ба 6 сарын хүчинтэй. 1 сарын сарын хугацаатай сурах байсан ч заавал авах ёстой.

 • ACR I-Card
  ACR I-Card нь Филиппин улсад 59 хоногоос дээш оршин суугаа гадаад иргэдэд Цагаачлалын Газраас олгогдох түр зуурын оршин суух үнэмлэх юм. Нүүр хуудас дээр гадаад иргэний зураг, нэр, иргэншил, төрсөн огноо, төрсөн газар, визний төрөл гэх мэт ерөнхий мэдээлэл байх болно.
 •  Виз Сунгалт
  Филиппин улсад зочилж байгаа гадаад иргэд визтэй/визгүй зорчих эрхтэй эсэхийг шалгаж үзэх үүрэгтэй.
 • Хувцас Угаалга
  Сурах хугацаанд та сар бүр үнэгүй 10кг хувцас угаалгах эрхтэй бөгөөд түүнээс илүү гарсан тохиолдолд нэмэлт төлбөр төлнө. Хими цэвэрлэгээний хувцас нэмэлт төлбөрөөр угаах боломжтой.

  Төлбөрийн Нөхцөл ба Буцаан Олголт Pines International Academy-д ирэхээс өмнөх төлбөрийн нөхцөлүүд:

  Та Филиппин улсад ирэхээс өмнө бүртгэлийн хураамж 150ам.доллар төлөх ёстой ба бүртгэлээ цуцлах тохиолдолд дараах нөхөн төлбөр олгогдох болно.

  Бүртгэл цуцлах хугацаа Бүртгэлийн хураамж(Ам.Доллараар) Нөхөн олгох хэмжээ(Ам.Доллараар)
  4 Долоо хоногийн өмнө цуцлах 150 0
  3 Долоо хоногийн өмнө цуцлах 150 50
  2 Долоо хоногийн өмнө цуцлах 150 100
  1 Долоо хоногийн өмнө цуцлах 150 150
  • Хэрэв та түр хугацаагаар хойшлуулж байгаа бол бүртгэлийн хураамж 12 сарын хүчинтэй байх болно.

  Pines International Academy-д ирсэний дараах төлбөрийн нөхцөлүүд:

  1. 1. Цуцлах тухай мэдэгдсэн маягтын хамт Pines International Academy-ийн удирдлагад хүсэлт гаргах.2. Эхэлсэн хичээлийн сарын дунд цуцлах шаардлагатай бол НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОГДОХГҮЙ.3. Нөхөн төлбөр зөвхөн эхлээгүй хичээлийн сарын төбөрт хамааралтай ба эхлээгүй сарын төоюлбөрийн зөвхөн 50% буцааж олгогдоно.

   4. Цуцлах маягт болон хүсэлтийг хүлээж авсаны дараа Pines International Academy удирдлага баталгаажуулж 30 хоногийн дотор буцаан олговор хийгдэх болно.