Сургалтын Төлбөр

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Дотуур байрны сонголт Хугацаа Power ESL Intensive ESL Premium ESL IELTS/TOEFL
Хичээлийн цаг 4 Цаг Ганцаарчилсан 4 цаг групп 5 Цаг Ганцаарчилсан 2 цаг групп 7 Цаг Ганцаарчилсан  4 Цаг Ганцаарчилсан 4 цаг групп
Нэмэлт оройн 3 цагийн хичээл (сонголттой)
1 Хүний өрөө 1 сар $1550 $1630 $1730 $1650
2 сар $3100 $3260 $3460 $3300
3 сар $4650 $4890 $5190 $4950
2 Хүний өрөө 1 сар $1350 $1430 $1530 $1450
2 сар $2700 $2890 $3060 $2900
3 сар $4050 $4290 $4590 $4350
3 Хүний өрөө 1 cap $1250 $1330 $1430 $1350
2 cap $2500 $2660 $2860 $2700
3 cap $3750 $3990 $4290 $4050
4 Хүний өрөө 1 cap $1150 $1230 $1330 $1250
2 cap $2300 $2460 $2660 $2500
3 cap $3450 $3690 $3990 $3750

 

Дээрх багц үнэд багтсан зүйлс

Өрөө цэвэрлэгээ
Хувцас угаалга
Дотуур байр
Өдрийн 3 хоол

 

Бусад зардал

Зүйлс Үнэ Тайлбар
Бүртгэлийн хураамж (1 удаа) $150 Бүртгэлийн хураамж нь нэг удаа төлөх ба таны бүртгэлийг баталгаажуулж буй төлбөр юм. Буцаан олгогдохгүй.
Сурах тусгай зөвшөөрөл (1 удаа) $130 Филиппин улсад сурж буй гадаад оюутан бүр энэ зөвшөөрлийг цагаачлалын албанаас авна. (6 сарын хүчинтэй)
Дотуур байрны барьцаа ( 1 удаа) $60 Та сургуулиа төгсөөд дотуур байраа хүлээлгэн өгөх үед ямар нэгэн асуудалгүй бол бүрэн буцаан олгогдоно.
Тог усны төлбөр (сар бүр) $20 Сарын хэрэглээнээс хамаарна. Илүү гарсан тохилдолд нэмэлт төлбөр төлнө.
Сурах бичиг (сар бүр) $15 Түвшнөөс хамаараад сар бүрийн $10-20
Виз Сунгалт (сар бүр) $70 Монгол иргэд Филиппин улс уруу 30 хоног визгүй зорчих эрхтэй ба түүнээс дээш хугацаагаар байх тохиолдолд виз сунгуулах ёстой.
Түр оршин суух үнэмлэх (1 удаа) $65 59 хоногоос дээш хугацаагаар Филиппин улсад оршин амьдарч байгаа бүх гадаад иргэд түр оршин суух үнэмлэх авах ёстой.
Тосох (1 удаа) $50 Багио хот нь Манила хотоос 230 км зайд орших ба группээр ирж хүмүүсийг тосох зардал
Тийз (1 удаа) $700 Улирлаас хамаарч $650-800 (2 талдаа)